วัน: 24 มีนาคม 2020

MERIDIAN เป็นบรั่นดีเกรด V.S.O.P

เมอริเดียนเมอริเดียน

<p style="text-align: left;"><strong>MERIDIAN</strong> เป็นบรั่นดีเกรด V.S.O.P (<a href="https://www.pilkarskidiament.com/2020/03/24/meridian-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%94-v-s-o-p/">very Special Old Pale</a>) ภายใต้แรงบันดาลใจของการผลิตบรั่นดีแท้จากประเทศฝรั่งเศส</p> <p style="text-align: left;">โดยหมักสุราจากผลไม้ชั้นดีที่นำวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น องุ่น และผลไม้ชนิดอื่นๆ มาหมัก กลั่นในหอกลั่นทองแดง</p> <p style="text-align: left;">(Copper ...