วัน: 19 มีนาคม 2020

เบียร์สิงห์

เบียร์สิงห์ singhaเบียร์สิงห์ singha

<p> </p> <p>เบียร์สิงห์ เป็นเบียร์ ไทยผลิตโดยบริษัท<a href="https://www.pilkarskidiament.com/2020/03/19/%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%8c-singha/"> บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด</a> จำหน่ายโดยบริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด</p> <p>ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สิงห์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2476 โดยพระยาภิรมย์ภักดี</p> <p>ผู้มีเป้าหมายที่จะบุกเบิกและพัฒนาอุตสาหกรรมเบียร์แห่งแรกของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูง</p> <p>เพื่อผลิตเบียร์ไทยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ปัจจุบันบริษัทบุญรอดฯได้ชื่อว่าเป็นโรงเบียร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพ</p> <p>ในการผลิตเบียร์ถึง 800 ...