วัน: 16 มีนาคม 2020

ไฮเนเก้น

ไฮเนเก้น (Heineken)ไฮเนเก้น (Heineken)

<p> </p> <p>” ไฮเนเก้น ” ประวัติของเบียร์ไฮเนเก้นในเอเชียเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 เบียร์ไฮ เนเก้น <a href="https://www.pilkarskidiament.com/2020/03/16/%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%99-heineken/">เริ่มมีการผลิตครั้งแรกในประเทศไทยในปี</a> พ.ศ. 2538 เบียร์ไฮ เนเก้นได้เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมาประมาณ 10 ปี เบียร์ไฮ</p> <p>เนเก้นเป็นเบียร์พรีเมี่ยมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย โดยครอบครองส่วนแบ่งตลาดเบียร์พรีเมี่ยมในเมืองไทยถึง 95% ไฮ ...