วัน: 15 มีนาคม 2020

โคลด์บริวลาเกอร์

ครบรอบ 25 ปี แห่งคุณภาพ เปิดตัวเบียร์ใหม่ล่าสุด ช้าง 25 ปี ” โคลด์ บริว ลาเกอร์ “ครบรอบ 25 ปี แห่งคุณภาพ เปิดตัวเบียร์ใหม่ล่าสุด ช้าง 25 ปี ” โคลด์ บริว ลาเกอร์ “

<p> </p> <p>” โคลด์บริวลาเกอร์ “<a href="https://www.pilkarskidiament.com/2020/03/15/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/"> จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี</a> อย่างยิ่งใหญ่ เปิดตัวเบียร์ใหม่ล่าสุด ช้าง 25 ปี  ที่ได้ตอกย้ำแนวคิด “ละเมียด ด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบชั้นดีจาก มอลต์ 100% ผ่าน Cold Brew</p> <p>Process ...