วัน: 13 มีนาคม 2020

แสงโสม

แสงโสม (สุรา) ไทยแสงโสม (สุรา) ไทย

<p> </p> <p>” แสงโสม ” <a href="https://www.pilkarskidiament.com/2020/03/13/%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/">เป็นสุราในประเทศไทย</a> ประเภท” รัม ” กลั่นจากอ้อย ได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2520</p> <p>โดยการปรุงของนาย จุล กาญจนลักษณ์ จาก โรงงานสุราแสงโสม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นต้นกำเนิดบริษัท แสง โสม ...